تبریز پاکیزه ترین شهر ایران
تبریز پاکیزه ترین شهر ایران
 
تبریز

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز اعلام کرد: تبریز برای سومین سال متوالی به عنوان پاکیزه ترین شهر ایران شناخته شده است.


علیرضا اصغری در جنگ شبانه هشتمین جشنواره تابستانی تبریز در پارک شمس تبریزی، با بیان اینکه این افتخار در سایه همکاری و تعامل همه جانبه شهروندان و عوامل خدوم شهرداری محقق شده است؛ افزود: در سامانه نظرسنجی ما این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته است که تبریز از سوی مسافران داخلی و خارجی به عنوان شهری به شیوه مردمی و نظام مند پاکیزه است.
وی خاطر نشان کرد: این امر وظیفه همگانی ماست و ما باید برای حفظ این جایگاه، همه تلاش خود را معطوف کنیم تا تبریز جایگاه واقعی خود را حفظ کند.
مهندس اصغری از مساله تفکیک زباله به عنوان عاملی موثر در ایجاد شهری پاکیزه یاد کرد و افزود: در سطح شهر سطل زباله هایی تعبیه شده است که در آن زباله ها از تفکیک می شود و این امر امکان مدیریت بر آنها را سهل می کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز همچنین با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره تابستانی تبریز و جنگ محلات این جشنواره در پارک ها و بوستان های شهری، از شهروندان خواست زمینه برگزاری یک جشن با حضور ۲۰ هزار شهروند را فراهم آورند.
وی ادامه داد: این جنگ های شبانه با هدف ایجاد نشاط عمومی در بوستان ها و پارک های عمومی برگزار می شود که در آن تلاش می شود آگاهی سازی شهروندان برای مسایل شهروندی، حقوق متقابل و سایر مسایل شهروندی مورد توجه قرار گیرد.
اصغری افزود: در این جنگ ها باید با احترام متقابل به شهروندان و حفظ شخصیت اجتماعی زمینه را برای فرهنگ سازی های گسترده فراهم آورد.

تبریز مدرن

شنبه 10 مرداد 94


منبع چاپ : www.moshaveran.info