قیمت گذاری املاک به کارشناس رسمی دادگستری محول شد
قیمت گذاری املاک به کارشناس رسمی دادگستری محول شد
 

سخنگوي شوراي اسلامي كلانشهر تبريز گفت: با تصويب شوراي اسلامي كلانشهر تبريز ، تعيين قيمت املاك و سرقفلي، به هيئت هاي كارشناسي رسمي دادگستري محول شد

به گزارش شهريار به نقل از روابطعمومي شوراي اسلامي شهر تبريز، سعيد حاجي زاده با بيان اين مطلب اظهار داشت: در ادامه بررسي موادي از لايحه تعرفه عوارض محلي سال ۹۴ شهرداري تبريز، شوراي اسلامي اين كلانشهر با تعيين قيمت املاك و سرقفلي توسط هيئت هاي ارزيابي شهرداري مخالفت و اين مسئوليت را به كارشناسان رسمي دادگستري واگذار كرد. حاجي زاده افزود: بدين ترتيب از سال ۹۴ برآورد ارزش املاك واقع در طرحهاي شهري از هيئت هاي ارزيابي سلب و به هيئت هاي كارشناسي رسمي دادگستري تفويظ مي شود. وي اضافه كرد: همچنين بر اساس اين مصوبه، شهرداري تبريز موظف شد تا ۱۵ ارديبهشت سال ۹۴ ارزش روز تجاري و خدماتي سطح شهر را با فرمول و رابطه مشخص و ساده به عنوان جايگزين وظايف هيئت هاي كارشناسي تعيين و براي يكسال اجرا كند. سخنگوي شوراي اسلامي كلانشهر تبريز با اشاره به اصلاح بندهاي ديگري از ماده يك لايحه تعرفه عوارض محلي سال ۹۴ شهرداري تبريز گفت: بر اين اساس از سال آتي كليه ساختمايي كه در آنها بر اساس مجوز هاي قانوني، فعاليت هاي خدمات عمومي صورت مي گيرد و از بودجه دولتي استفاده مي كنند، به شرط اينكه مشمول پرداخت ماليات ( برابر ماده ۲ قانون مالياتهاي مستقيم ) نباشند از نظر پرداخت عوارض، اداري محسوب و موسسات و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي كه با اصول بازرگاني اداره مي شوند و مشمول پرداخت ماليات هستند، از نظر پرداخت عوارض، تجاري لحاظ خواهند شد

يكشنبه 12 بهمن 93


منبع چاپ : www.moshaveran.info