معاوضه سه اپارتمان در صائب با زمین جنوبی مناسب ساخت و ساز در ولیعصر نصف واحد نصف نقد در حدود 5 میلیارد
معاوضه سه اپارتمان در صائب با زمین جنوبی مناسب ساخت و ساز در ولیعصر نصف واحد نصف نقد در حدود 5 میلیارد
مورد معاوضه ملکی در ولیعصر خواهانیم فقط جنوبی باشد و مناسب ساخت و ساز تلفن : 09144065512

زمان ارسال : ساعت 08:46 , 6/10/95منبع چاپ : www.moshaveran.info