معاوضه سه اپارتمان در صائب با زمین جنوبی مناسب ساخت و ساز در ولیعصر نصف واحد نصف نقد در حدود 5 میلیارد

معاوضه سه اپارتمان در صائب با زمین جنوبی مناسب ساخت و ساز در ولیعصر نصف واحد نصف نقد در حدود 5 میلیارد


زمان ارسال : ساعت 08:46 , 6/10/95
مورد معاوضه ملکی در ولیعصر خواهانیم فقط جنوبی باشد و مناسب ساخت و ساز تلفن : 09144065512


اين صفحه نسخه ذخيره شده آگهی است. ( مشاهده نسخه اصلي )