Server Error املاک تبريز - مشاوران املاک تبريز - شبکه املاک تبریز - فروش و پيش فروش - رهن و اجاره

 
  کد :  رمز :      
   
 

 فروش و پيش فروش :   رهن و اجاره :                                                          [ جستجو با جزئيات ]

        
   
 
 Ads by Moshaveran      بسته ساخت مسكن مهر توسط انبوه سازان و خودمالكين

بسته ساخت مسكن مهر توسط انبوه سازان و خودمالكين

     بزرگنمايي متن   کوچکنمايي متن
 

 

 

مسکن مهر نحوه عقدتفاهم نامه هاي سه جانبه ساخت مسكن مهر ، ظرفيت تعيين شده براي انبوه سازان و پيمانكاران و شيوه نامه مسكن ملكي در اين بسته قرار دارند

بنابراين گزارش در بسته ياد شده تاكيد شده با توجه به نيازسنجي شهرستان‌ها حتي‌الامكان در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت، متقاضيان واجد شرايط از قبل مشخص شده باشند . از سوي ديگر بعد از نيازسنجي نيز بايد تمهيدات لازم جهت جذابيت پروژه‌هاي مسكوني مهر از قبيل متراژ واحد و تعداد طبقات و تعداد واحد در طبقات، متناسب با فرهنگ و اقليم معماري منطقه انديشيده شود.

جدول نياز سنجي

  همانطور كه در ابتداي گزارش اشاره شد ، نياز سنجي دقيق يكي از الزامات مورد تاكيد وزارت مسكن و شهرسازي در بسته ابلاغي به سازمانهاي تابعه خود در استانهاي سراسر كشور است تا جايي كه حتي‌الامكان در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت، متقاضيان واجد شرايط از قبل مشخص شده باشند.

 

در جدولي كه بصورت نمونه همراه بسته ابلاغي براي سازمانهاي مسكن و شهرسازي ارسال شده است ، آنها بايد برنامه احداث مسكن مهر خود را به تفكيك شهرهاي بالاي 25 هزار نفر ، شهرهاي زير 25 هزارنفر و شهرهاي جديد مشخص نمايند.

 

برنامه احداث مسكن مهر استان .............. به تفكيك شهر

 

رديف

شهر

رديف

نام شهر

برنامه

(ساخت واحد مسكوني)

1

شهرهاي بالاي 25 هزار نفر

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

2

شهرهاي زير 25 هزار نفر

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

3

شهرجديد

1

 

 

2

 

 

4

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاهمنامه سه جانبه آماده سازي زمين ، ساخت و واگذاري واحدهاي مسكوني ( طرح مسكن مهر)

 

باستناد تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور ابلاغي به شماره 126560/ت43165ن مورخ 24/6/88 و شيوه نامه ابلاغي به شماره 02/100/33163 مورخ 5/7/88 ، اين تفاهمنامه بين سازمان مسكن و شهرسازي استان وشركت عمران شهر جديد/بنيادمسكن................................................................................ كه‌منبعد«سازمان/شركت/بنياد» ناميده­ مي­شود به نشاني .............................................................................................................. به عنوان تأمين كننده زمين و بانك مسكن    شعبه ............................................... به نشاني ............................................................................................. به عنوان ‌واگذار­كننده تسهيلات بانكي از اين پس بانك ناميده مي شود و شركت  .................................................................................................... به شماره ثبت  ................. و به نمايندگي آقايان ............................................ و .......................................................... صاحبان امضاء مجاز شركت به نشاني ....................................................................................................... كه از اين پس سازنده ناميده مي شود در تاريخ ........................................... براي احداث ............................ واحد مسكوني بصورت فناوري نوين/نيمه صنعتي/غيرصنعتي كه شرايط و مشخصات عمومي آن به همراه جداول پيوست و قرارداد اجاره زمين كه جزء لاينفك آن مي باشد و به امضاء طرفين رسيده ، تنظيم كه با رعايت شرايط تصميم نامه و شيوه نامه فوق الذكر مورد عمل قرار مي گيرد.

 

ماده1- موضوع تفاهمنامه

 عبارت است از تأمين زمين، طراحي آماده سازي و ساخت( معماري ، سازه و تأسيسات)، انجام عمليات آماده سازي و اخذ پروانه ساختماني، تأمين تسهيلات بانكي براي آماده سازي و ساخت، احداث واحدهاي مسكوني تا مرحله پايان كار و تحويل كليد، مطابق مشخصات پيوست و تنظيم قرارداد تخصيص و واگذاري بين متقاضيان طرح مسكن مهر در مرحله سفتكاري بلوك هاي ساختماني و تحويل واحد به متقاضي پس از پايان كار و تنظيم و مبادله قرارداد انتقال تسهيلات پرداختي حداكثر 15 ساله( مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي).

 

ماده2 – حدود وظايف و اختيارات

الف- وظايف سازمان / شركت / بنياد در اين تفاهمنامه

1-انعقاد قرارداد اجاره زمين قابل ارتهان بدون معارض با حدود اربعه و بروكف مشخص و براي مدت يكسال (از تاريخ تحويل) طي صورتجلسه اي به سازنده.

2-تهيه طرح هاي آماده سازي و سير مراحل تصويب آن در مراجع ذيربط.

3- تأييد نقشه هاي ساختماني و محوطه سازي حداكثر ظرف مدت يك هفته.

4- تعيين تكليف آماده سازي زمين و اعمال نظارت عاليه بر اجراي آن مطابق پيوست شماره 1 و بر اساس ماده 35 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان.

5- اعمال نظارت عاليه بر ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و ساخت و ساز واحدهاي مسكوني و آماده سازي طبق بند سوم تصميم نامه صدرالذكر؛ بديهي است نظارت عاليه وزارت مسكن و شهرسازي نافي مسووليتهاي مقرر قانوني سازنده نيست.

6- معرفي سازنده و متقاضيان واجد شرايط مسكن مهر جهت دريافت تسهيلات و تقسيط سهم الشركه به بانك عامل

7- معرفي تمام متقاضيان واجد شرايط به تعداد واحدهاي احداثي پروژه به سازنده در مرحله سفتكاري و جايگزيني افراد در صورت عدم پرداخت مابه‌التفاوت هزينه ساخت و تسهيلات پرداختي .

8- موافقت با ترهين زمين و اعيان محل پروژه به نفع بانك مسكن .

9- تنظيم و مبادله قرارداد حق بهره برداري طولاني مدت زمين (99ساله) با متقاضي واجد شرايط مسكن مهر.

10- تهيه و تنظيم نمونه قرارداد واگذاري اعياني و انعقاد و مبادله آن با متقاضيان واجد شرايط.

11-چنانچه به هر دليلي از جمله موارد پيش بيني شده در بند 3 ماده 3 اين توافق نامه، قرارداد اجاره فسخ يا منفسخ گردد ايفاي كليه تعهدات سازنده در مقابل بانك به عهده سازمان/شركت/بنياد مي باشد؛ در اين­خصوص مطابق با تبصره 2بند6 ماده 3 عمل خواهد شد.

ب- وظايف بانك مسكن در اين تفاهمنامه

1-اعطاي تسهيلات بانكي به سازنده به ميزان سقف مصوب كارگروه زمين و مسكن كشور، مطابق جدول ذيل حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تكميل مدارك در ازاي ترهين سند زمين يا قرارداد واگذاري زمين محل پروژه در چارچوب قرارداد مشاركت مدني مابين بانك و تسهيلات گيرنده و با رعايت جزء 7 بند الف فوق الذكر اقدام مي شود.

 

شرح

پايان فونداسيون

پايان سقف آخر

پايان سفت كاري

در مرحله نازك كاري

ساخت با استفاده از فناوري نوين

(تسهيلات 25 ميليون توماني)

15%

40%

30%

15%

ساخت به صورت نيمه صنعتي

(22 ميليون تومان)

ساخت به روش هاي غيرصنعتي

(تسهيلات 20 ميليون توماني)

 

تبصره 1: در هر مرحله از ساخت تا 20% از مانده كل تسهيلات براي روش‌هاي صنعتي و تا 10% براي روش‌هاي سنتي و نيمه صنعتي (در توافقنامه هاي جديد) در قبال ارائه ضمانت‌نامه بانكي در طول پروژه قابل پرداخت است كه متناسب با اقساط باقيمانده تا انتهاي پروژه مستهلك مي‌شود.

تبصره2: تسهيلات آماده سازي بمبلغ ده ميليون ريال با تاييد و معرفي سازمان/شركت/بنياد از تسهيلات فوق كسر و پرداخت خواهد شد.

تبصره3: در حين اجراي سقف و ستونها با انجام 50 درصد آن ، تسهيلات با همان ميزان پيشرفت قابل پرداخت است. در سازه‌هاي فلزي نيز پس از اجراي كل اسكلت، 50% از قسط دوم قابل پرداخت است.

تبصره4: چنانچه سازنده، مجري آماده سازي نيز باشد، يك ميليون تومان هزينه آماده سازي از محل تسهيلات پرداخت و مابقي هزينه آماده سازي در مرحله معرفي متقاضي، از متقاضيان دريافت خواهد شد و اگر سازنده، مجري آماده سازي نباشد طبق روال قبل اقدام خواهد شد.

2- انتقال اصل و سود تسهيلات مشاركت مدني پس از پايان كار به متقاضي طرح مسكن مهر كه بر اساس قرارداد اجاره و قرارداد واگذاري واحد مسكوني مالك اعيان شناخته مي شود با ترهين سند اعيان ملك (جمع مدت مشاركت مدني و فروش اقساطي 15 سال است) به نفع بانك مسكن و همزمان فك رهن  عرصه.

 ج-وظايف سازنده در اين تفاهمنامه

1-اجراي آماده سازي بر اساس طرح و مشخصات فني و عمومي (پيوست شماره 1) بطور كامل بر اساس برنامه زمان بندي مصوب و حداكثر براي مدت شش ماه از تاريخ تحويل زمين ( در صورتي كه زمين فاقد آماده سازي باشد و اجراي آماده سازي به سازنده ابلاغ شده باشد)

2-تهيه نقشه هاي كامل واحدهاي مسكوني و محوطه سازي در صورت عدم تهيه توسط سازمان/شركت/بنياد ظرف مدت دو هفته و تأييد سازمان/شركت/بنياد و اخذ پروانه ساختمان بر اساس نقشه هاي مربوطه.

3-رعايت اصول شهرسازي و معماري ايراني اسلامي در تهيه كليه نقشه ها الزامي است.

4- تأمين هزينه اجراي فونداسيون بر اساس نقشه­هاي مصوب

5- تأمين هزينه نظارت كارگاهي كه توسط ناظرين سازمان نظام مهندسي يا دفاتر مهندسي يا مهندسين مشاور ذيصلاح انجام خواهد شد ، با رعايت مفاد تبصره 2 بند ج رديف 4 بر اساس مصوبه 12560/ت43165/ن مورخ 24/6/88 هيأت محترم وزيران.

6- ساخت و تحويل واحدهاي مسكوني مورد نظر تا مقطع پايان كار و تحويل كليد حسب مورد طبق ماده يك و مطابق برنامه زمان بندي و حداكثر در 12 ماه بعد از تحويل زمين با بر و كف مشخص و پروانه ساختماني. ضمناً مجموعه فرآيند تحويل زمين با حدود اربعه و بر و كف مشخص و صدور پروانه ساختماني حداكثر پانزده روز  لحاظ خواهد شد.

7- تأمين هزينه بندهاي فوق به شرح بندهاي اين تفاهمنامه و پيوست هاي آن.

8- اخذ تسهيلات بانكي طبق بند 2 توافق نامه.

9- رعايت كليه نقشه ها ، مشخصات فني و عمومي و مقررات ملي ساختمان و همچنين رعايت كليه قوانين و مقررات ناظر بر ساخت و رعايت ضوابط مربوط به مسئوليت كارگاه و محدوده محوطه عمليات.

10- اجراي عمليات محوطه سازي و حصاركشي در صورت لزوم به تشخيص سازمان/شركت/بنياد بر اساس نقشه هاي اجرايي مورد تأييد سازمان/شركت/بنياد و طي تفاهمنامه جداگانه.

11- پرداخت هزينه هاي آماده سازي به سازمان/شركت/بنياد در صورتي كه آماده سازي توسط سازمان/شركت/بنياد انجام شده باشد . بديهي است اين مبلغ به قيمت تمام شده اضافه و جزء اقساط سهم متقاضي محاسبه خواهد شد.

12- ما به التفاوت هرگونه تغييرات احتمالي قيمت ناشي از تغييرات نرخ سيمان و آهن آلات بر اساس نرخهاي اعلامي معاونت امور ساختمان و مسكن(به صورت ماهانه) نسبت به زمان انعقاد تفاهمنامه و زمان انجام كار مطابق برنامه زمان بندي در صورتيكه بيش از 20% تغيير يابد، تغييرات آن محاسبه و ميزان مازاد آن نسبت به 20% به قيمت پايه تفاهمنامه محاسبه و به حساب سازنده منظور خواهد شد ، قيمتها و نحوه محاسبه در پيوست شماره2 ارائه شده است.

13- انجام فرآيند كامل كليد تحويل به متقاضي پس از ساخت شامل اخذ پايان­كار، تهيه نقشه تفكيكي، صورتمجلس تفكيكي، صدور سند، نقل و انتقال به متقاضي، ترهين در بانك، اخذ دفترچه اقساط و نصب كليه انشعابات براي كليه واحدها با لحاظ هزينه­هاي آن به­صورت جداگانه

 ماده3-ساير شرايط

1-سازنده مكلف است همزمان با امضاء و مبادله قرارداد اجاره زمين پروژه، ضمانت‌نامه بانكي به ميزان 5 درصد مبلغ كل پروژه بر اساس مبلغ مندرج در بند 2 ماده 3 بعنوان تضمين انجام تعهدات به سازمان/شركت/بنياد تسليم نمايد كه 5/2 درصد آن در مرحله تحويل واحد به متقاضي مسترد و 5/2 درصد مابقي به عنوان حسن انجام كار سازنده يكسال پس از تحويل واحد به متقاضي در صورت نداشتن نقص به سازنده مسترد مي‌گردد. همچنين سازنده پروژه موظف است پروژه را براساس تفاهم وزارت مسكن و شهرسازي با شركت‌هاي بيمه، بيمه كيفيت عيوب‌ اساسي و پنهان ساختمان نمايد كه هزينه  آن به‌ازاي هر متر مربع 4500 تومان (مجموع هزينه بيمه كيفيت به اضافه فاز 3 نظام مهندسي) است.

 2-قيمت هر متر مربع زيربناي نا خالص واحدهاي تحويلي ، تا پايان كار و تحويل كليد مطابق آيتم‌هاي ساخت پيوست شماره3 اين تفاهمنامه همراه با هزينه بيمه كيفيت عيوب اساسي و پنهان ساختمان و مسووليت (همراه با نظارت فاز 3 نظام مهندسي)، بيمه تامين اجتماعي، ماليات و ساير كسورات قانوني احتمالي، مبلغ 3000000 ريال مي­باشد. اين قيمت مقطوع بوده و به آن تعديل ناشي از تغيير سال ويژه تعلق نمي‌گيرد.

در پروژه هايي كه در آنها آسانسور نصب مي گردد، هزينه آسانسور بالحاظ متراژ واحدها و تعداد واحدهاي يك بلوك به قيمت، اضافه و بين واحدها سرشكن مي شود.(پيوست شماره4)

سازنده هزينه مازاد بر تسهيلات بانكي را از متقاضي واحد مسكوني به روش زير دريافت مي‌نمايد:

*براي هزينه آماده سازي با پيشرفت فيزيكي معرفي متقاضي از سوي شركت/سازمان/ بنياد .

*براي ساخت بصورت اقساط مساوي همزمان با اجراي پروژه در مرحله پايان سفت كاري تا انتهاي پروژه.

تبصره1:درصورتيكه معرفي متقاضي زودتر از اتمام اجراي سقف نهايي صورت پذيرد، پرداخت سهم متقاضي زودتراز موعد مقرر با توافق طرفين بلامانع مي­باشد.

تبصره2: هزينه صدور پروانه ساختماني، خريد انشعابات آب و فاضلاب، برق و گاز، هزينه­هاي مربوط به مورد 13از وظايف سازنده در بند 2 و هزينه هاي مربوط به طرح و اجراي آماده سازي، محوطه سازي و حصاركشي در قيمت اين تفاهمنامه لحاظ نشده است.

تبصره3: در صورت استفاده از سازه فلزي پيچ و مهره و تمام صنعتي استاندارد، سقف مبلغ قرارداد تا 3درصد قابل افزايش مي‌باشد.

تبصره4: در صورت نياز به احداث پاركينگ(پيلوت)، هزينه ساخت بر اساس دوسوم(3/2) هزينه ساخت يعني مترمربعي 200هزارتومان لحاظ خواهد شد.

3- حداكثر مشاعات بدون لحاظ فضاي آسانسور در هر طبقه به‌ازاي يك واحد 15 متر مربع، به‌ازاي 2 واحد 10 متر مربع و به‌ازاي 4واحد 5/7 متر مربع مي‌باشد.

4- تأخيرات سازنده ناشي از فعاليت هاي پشتيباني و اجرايي پروژه توسط هيأت داوري موضوع بند 5 ذيل ماده 3 مورد  بررسي و تصميم گيري قرار مي گيرد.

جرائم تأخيرات غير مجاز سازنده معادل يك درصد فعاليتهايي كه مشمول تأخير غير مجاز شده (به ازاي هر ماه) از قيمت نهايي كسر مي­گردد. حداكثر اين درصدها نبايد از 5 درصد مبلغ كل اين تفاهمنامه (بر پايه مبلغ  بند 2 ماده 3) تجاوز نمايد و پروژه ظرف مدت 4ماه تعيين تكليف شود.

5- در صورتي كه به هر دليل اين تفاهمنامه فسخ يا خاتمه داده شود و در روي زمين مورد توافق اعياني احداث شده باشد بدوا موضوع تأمين دليل و پس از محاسبه درصد پيشرفت كار مطابق با تفكيك عمليات اجرايي به درصد (پيوست شماره 5)توسط كارشناس رسمي منتخب ، هزينه­هاي آن بر اساس قيمت توافقنامه محاسبه شده، بدهي­هاي سازنده به شركت/ سازمان/ بنياد و بانك و ديگر اشخاص پرداخت و مابقي به شرح ذيل ظرف مدت يكماه پرداخت خواهد شد:

1- چنانچه سازنده مقصر باشد با كسر تا 10% از رقم محاسبه شده مذكور هزينه پرداخت خواهد شد.

2- چنانچه سازنده مقصر نباشد عين مبلغ باقيمانده پرداخت خواهد شد.

3- چنانچه سازنده بدهكار باشد، سازنده مكلف به پرداخت بدهي است؛ در صورت عدم كفايت از ساير اموال سازنده وصول خواهد شد.

6- قراردادهاي واگذاري واحدهاي مسكوني بين سازنده و متقاضي براساس نمونه قرارداد ابلاغي شركت/ سازمان/ بنياد با لحاظ نمودن چارچوب تفاهمنامه حاضر منعقد و مبادله خواهد شد.

تبصره1: نظر اداره حقوقي شركت/ سازمان/ بنياد در مورد اختلافات سازنده و متقاضي لازم الاتباع مي باشد و سازنده اين شرط و شرط سلب و اسقاط حق طرح دعوا و مراجعه خود و متقاضي به مراجع قضايي و حل اختلاف را در قراردادهاي واگذاري منعقده با متقاضيان واجد شرايط درج نمايد. .

تبصره2: در كليه اختلاف‌هايي كه ما بين سازمان/شركت/بنياد و سازنده در خصوص اين تفاهمنامه بوجود آيد، رأي هيأت داوري (متشكل از يك نفر نماينده سازمان/شركت/بنياد، يك نفر نماينده سازنده و يك نفر كارشناس رسمي دادگستري با رشته مرتبط به عنوان مرضي­الطرفين) لازم الاتباع خواهد بود. هيأت داوري مكلفند ظرف مدت 15 روز از ارجاع  موضوع توسط هر يك از طرفين به داوري، رأي داوري صادر نمايند. با توجه به شرط داوري فوق ، طرفين با امضاي اين توافقنامه حق به مراجعه به مراجع قضايي را از خود سلب و اسقاط مي نمايند.

7- در صورتيكه تعجيل نسبت به مدت اجراي تفاهمنامه بوجود آيد و سازنده زودتر از موعد مقرر تعهدات خود را به اتمام برساند، مبلغي معادل 5/0 درصد مبلغ تفاهمنامه به ازاي هر ماه به مبلغ بند 2 ماده 3 تفاهمنامه اضافه خواهد شد.

8- حسن انجام كليه عمليات موضوع اين تفاهمنامه براي مدت يك سال شمسي پس از تحويل از طرف سازنده تضمين مي گردد. اگر در دوره تضمين بنابه تشخيص و تاييد سازمان/شركت/بنياد، معايب و نقائصي در كار مشهود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات بشرح قرارداد باشد، سازنده مكلف است آن معايب و نقايص را به هزينه خود رفع نمايد.براي اين منظور سازمان/شركت/بنياد مراتب را با ذكر معايب و محل آن كتباً به‌سازنده ابلاغ مي­كند. در صورت عدم رفع نقص ظرف مدت 15 روز، شركت/ سازمان/ بنياد نسبت به رفع معايب و نقايص از محل 5/2% ضمانت‌نامه باقيمانده مندرج در ماده 3 اقدام خواهد نمود.

اين تفاهمنامه و پيوست هاي آن در 3 نسخه تهيه شده كه داراي اعتبار واحد است و با امضاء طرفين و ابلاغ آن از سوي شركت/سازمان ( حداكثر ظرف 2 روز) براي امضاءكنندگان قابليت اجرايي دارد و طرفين ملزم به اجراي آن     مي­باشند.

 

مديرعامل شركت عمران شهر جديد/سازمان مسكن استان/بنيادمسكن استان.........................

رئيس بانك مسكن شعبه ..................             شركت  .......................... به عنوان سازنده

 

پيوست شماره 1

 

آماده سازي زمين محل پروژه

 

بطور كلي آماده سازي زمين ، مجموعه فعاليتهاي هماهنگ و ضروري در اراضي شهري است كه به منظور ايجاد امكان بهره برداري از اراضي جهت احداث واحدهاي مسكوني و تأسيسات جنبي آنها و رفع نيازهاي عمومي و امكان بهره برداري صورت مي گيرد. اما آنچه در اين تفاهمنامه مورد نظر است عبارت است از خاك برداري و خاكريزي و تسطيح زمين پروژه تا كد مصوب توسط شركت/ سازمان/ بنياد و تعريف شده در نقشه ها به گونه اي كه امكان تردد ماشين آلات ساختماني مقدور گردد و اجراي جوي و جداول و كانيوو و ساير ابنيه فني و آسفالت معابر و پاركينگ ها و پوشش معابر پياده رو بر اساس نقشه هاي مصوب و مشخصات فني و عمومي نشريه 55 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري.

تكميل نهايي خيابان هاي داخل زمين محل پروژه در انتهاي كار و در بخش محوطه سازي لحاظ و برآورد خواهد شد.

      در مورد شبكه هاي آب و فاضلاب ، برق و گاز نيز مطابق تبصره 4 جزء ج بند 4 تصميم نامه مقرر شده كه      وزارتخانه هاي نفت و نيرو ، برق ، آب ، گاز و فاضلاب را تأمين كنند.

هزينه هاي آماده سازي مطابق جداول فهرست بهاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري برآورد و قرارداد به صورت مقطوع و بدون تعديل منعقد خواهد شد.

مطابق بند 2 پيوست 3 شيوه نامه تعيين تكليف آماده سازي، زمين چنانچه آماده سازي نشده باشد مي بايست در تفاهمنامه مشخص گردد كه طبق اين تفاهمنامه تعيين تكليف به عهده شركت/ سازمان/ بنياد مي­باشد.

مطابق تبصره 1 بند 3 تصميم نامه مراحل آماده سازي حسب نظر متقاضيان و تأييد شوراي مسكن استان مي‌تواند تا مرحله اخذ پروانه ساختماني و پي ريزي واحدهاي مذكور و موارد مشابه ادامه پيدا كند.

 بند ج شيوه نامه هزينه‌آماده سازي بصورت مقطوع بوده و اين هزينه با تأييد نظارت عاليه و بر اساس درصد پيشرفت فيزيكي و بدون هرگونه ضرايب از جمله تعديل به متولي آماده سازي پرداخت خواهد شد.

مطابق جزء 2 بند 6 شيوه نامه نظارت عاليه بر كليه مراحل آماده سازي و ساخت و ساز مسكن مهر با سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان ها ، در شهرهاي جديد با شركت عمران شهر جديد و در شهرهاي زير 25 هزار نفر با بنياد مسكن انقلاب اسلامي است.

مطابق جزء الف بند 3 تصميم نامه در صورتي كه آماده سازي به عهده سازنده قرار گيرد آماده سازي زمين نيز جزيي از اجراي كار محاسبه و لحاظ خواهد شد. در اينصورت مطابق بند 4 پيوست 3 شيوه نامه ، جهت هزينه هاي آماده سازي، تسهيلات مربوطه توسط بانك در قبال اخذ تضمين لازم در اختيار سازنده قرار خواهد گرفت و باقيمانده هزينه آماده سازي به هنگام معرفي متقاضيان از‌آنان دريافت خواهد شد . شركت/ سازمان/ بنياد ( نظارت عاليه) مي بايست حداكثر ظرف مدت يك هفته از صدور گزارش پيشرفت آماده سازي مجوز دريافت تسهيلات را به سازنده ارائه نمايد.

 


 

پيوست شماره 2

 

قيمت سيمان و‌آهن آلات هنگام امضاء توافق نامه

 

الف- قيمت پايه

قيمت پايه سيمان و آهن آلات در هنگام امضاي تفاهمنامه به تاريخ .................................. مطابق موارد ذيل مي باشد:

قيمت آهن آلات ( ميلگرد ، تيرآهن و ورق بصورت متوسط) هر كيلوگرم ................... ريال.

قيمت سيمان به ازاي هر تن .............................. ريال.

.

 

ب- نحوه محاسبه ما به التفاوت آهن آلات و سيمان:

-50% حجم فولاد و سيمان مصرفي به قيمت ميانگين ماه اول بعد از انعقاد قرارد اجاره زمين.

-30% مابقي حجم فولاد و سيمان مصرفي به قيمت ميانگين قيمت ماه دوم بعد از انعقاد قرارد اجاره زمين.

-20% مابقي حجم فولاد و سيمان مصرفي به قيمت ميانگين قيمت ماه سوم بعد از انعقاد قرارد اجاره زمين.

 

* معاونت امور ساختمان و مسكن موظف است تا در هفته اول هر ماه قيمت پايه سيمان و فولاد را جهت اعمال در اين تفاهمنامه به كليه سازمانهاي مسكن و شهرسازي و شهرهاي جديد ابلاغ نمايد.

 

پيوست شماره3

مشخصات فني ساختمانهاي مسكوني

الف- طراحي:


1-تهيه نقشه موقعيت(سايت پلان) ،نقشه هاي فاز يك و دو معماري ،سازه و تاسيسات برقي و مكانيكي با تاييد مراجع ذيربط مطابق مقررات ملي ساختمان

ب-  ساخت تا مرحله بهره برداري:


1- مشخصات سازه‌اي : فن آوري جديد مورد تاييد مركز تحقيقات ساختمان ومسكن با رعايت مقررات ملي ساختمان براي ساخت صنعتي ، نيمه صنعتي يا غير صنعتي

 پي

نوع:

 اسكلت

نوع: 1 - بتني 2- فلزي  3- ساير ........

 سقف

نوع:

2- معماري و مشخصات ديوارها و نازك‌كاري و نما : با رعايت استاندارد ومطابق مقررات ملي ساختمان و مورد تاييد مركز تحقيقات ساختمان ومسكن

ديوارهاي خارجي

نوع ديوار:  با توجه به نوع فناوري

ديوارهاي داخلي و جداكننده

نوع ديوار:  با توجه به نوع فناوري

نماهاي خارجي

- به ارتفاع حداقل 4/0 تا 6/0 متر سنگ نمايان و مابقي ازرنگهاي سيليكوني ويا ساير  مصالح مقاوم ، سبك و استاندارد مورد تاييد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن (با زير سازي)

نماهاي داخلي

- راه پله : از كف تا 40/0 متر سنگ و مابقي گچ و خاك و سفيد كاري و رنگ با توجه به فن آوري ديوار

- راه‌پله: نرده‌ها از جنس پروفيل فلزي رنگ شده با فواصل استاندارد

- بالكن: حفاظ بالكن ها از جنس پروفيل فلزي رنگ شده با فواصل استاندارد

- سرويس‌ها: دستشويي، توالت و حمام تا سقف كاشي ، درجه يك ايراني

-آشپزخانه : تا سقف كاشي ، درجه يك ايراني

- اتاق خواب، هال و نشيمن و راهروهاي داخل ساختمان : قرنيز 7 سانتيمتر(سنگ ويا   PVCويا  MDF ) و رنگ (به طور كامل)

- انباري ،موتوخانه، پاركينگ، ورودي ومشاعات ديگر :20 سانتيمتر سنگ و اندود سيمان ورنگ

- سقف ها:رنگ پلاستيك

پوشش بام

ايزوگام و موزائيك ، درجه يك ايراني با ازاره سنگي 40 سانتيمترو سنگ درپوش

پوشش كف

- آشپزخانه: سراميك،درجه يك ايراني

- بالكن: سنگ

- حمام، دستشويي و توالت: سراميك، درجه يك ايراني

- اتاق خواب: سراميك، درجه يك ايراني

- هال و نشيمن و راهروهاي داخل ساختمان: سراميك، درجه يك ايراني

- راه پله ، كف پاگرد ،ورودي و مشاعات در طبقات: سنگ

- كف پنجره : سنگ متناسب با نوع ديوار

-انباري ،موتوخانه، پاركينگ ومشاعات ديگر: موزائيك

پنجره‌

 UPVC با شيشه دو جداره،ساده به ضخامت هرجدار4ميليمتر

عايق حرارتي كف ، سقف ، ديوار

مقررات ملي ساختمان ايران (مبحث 19)

عايق رطوبتي

ايزوگام- كف و ديوار(تاارتفاع حداقل بيست سانتيمتر بالاتر از آخرين آبريز)براي سرويسها ، كرسيها،ديوارهاي زيرزمين

دسترسي طبقات

پله معمولي - پله فرار(طبق ضوابط)

درب ورود اصلي هر بلوك

چهار چوب فلزي و درب فلزي

درب ورودي آپارتمان

درب ضد سرقت

درب هاي داخل واحد

چهار چوب فلزي  و درب چوبي با روكش HDF  و يراق و قفل ايراني درجه يك نصب ميگردد و جاي كمد تعبيه گردد.

درب انباري و مشاعات

چهار چوب فلزي و درب فلزي

3- مشخصات تجهيزات و تأسيسات مكانيكي و برقي ساختمان استاندارد و مطابق مقررات ملي ساختمان و مورد تاييد مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

لوله‌هاي آب سرد و گرم مصرفي

لوله هاي نسل جديد (توكار) 1- پنج لايه        2- پلي پروپيلن  

لوله‌هاي فاضلاب

PVC - E  P  - PP

لوله‌هاي گرمايش

1- پنج لايه        2- پلي پروپيلن  

لوله‌هاي گاز

فولادي بدون درز

گرمايش

-پكيج و رادياتورآلومينيومي(هزينه پكيج به صورت جداگانه و اضافه بر مبلغ مندرج در بند2 ماده 3لحاظ خواهدشد)

-موتور خانه مركزي و رادياتورآلومينيومي براي ساختمانهاي بلند مرتبه(در صورت احداث ساختمانهاي مزبور در مورد هزينه موتورخانه استعلام شود.)

 سرمايش

-كانال كشي، دريچه ونصب كولرآبي(هزينه كولرآبي به صورت جداگانه و اضافه بر مبلغ مندرج در بند2 ماده 3لحاظ خواهدشد)

-براي مناطق گرم و مرطوب پيش­بيني كولرگازي( لوله كشي برق ،لوله كشي برودتي و لوله كشي آب درين) انجام شود.

شير آلات بطور كامل

ايراني درجه يك

لوازم بهداشتي

فلاش تانك ،روشوئي ، سنگ توالت از نوع ايراني درجه يك و كفشوي پلاستيكي و تعبيه فاضلاب توالت فرنگي

مخزن ذخيره آب وپمپ تحت فشار

- مخزن به ظرفيت  .  .  .  .ليتر(ورق گالوانيزه)

- پمپ: نوع استاندارد درجه يك

سيستم دفع فاضلاب

فاضلاب شهري  (در صورت نياز به چاه سپتيك يا جذبي هزينه جداگانه لحاظ خواهد شد.)

لوله‌گذاري برق

نوع لوله: پي‌وي‌سي و يا پلي پروپيلن ( (PP

برق و تلفن

 سيم رشته اي، سيم تلفن و كابل كشي – تابلو برق داخل واحد- كليدو پريزدرجه يك ايراني ، فيوزهاي مينياتوري تابلو خارجي استاندارد

چراغ

تهيه ونصب چراغهاي مشاعات و در واحد مسكوني سرپيچ و لامپ

درباز كن

درب بازكن معمولي ايراني

 

4- ساير مشخصات

1-  آب ، برق و گاز بطور مجزا براي هر واحد .

2- ارتفاع از كف تمام شده تا زيرسقف حداقل 8 /2 متر مي‌باشد.

3- بلوكها (دو خوابه – سه خوابه ) و با مساحت مفيد حدود 75 متر مربع و ناخالص حدود  85 متر مربع.

4-اجراي پياده رو بتني پيرامون هر بلوك بعرض يك متر.

5- حداكثرتعداد واحد در يك طبقه  چهار واحد ميباشد.

6- حداكثر مشاعات بدون در نظر گرفتن فضاي آسانسور در هر طبقه بازاء يك واحد 15 مترمربع – بازاء دو واحد 10 مترمربع – بازاء چهار واحد 5/7 مترمربع ميباشد .

7- ايجاد حداقل يك بالكن در هر واحد.

8- سرويس توالت و حمام مجزا از هم ميباشد.

9- فن خروج هوا (اگزوست فن) براي كليه سرويس‌هاي بهداشتي نصب مي‌گردد.

10- جعبه كنتور عمومي، كابل كشي، تابلوي داخلي(تابلو برق داخل ساختمان همراه با كليد مينياتوري)، سيم‌كشي،    از جنس استاندارد ايراني مي‌باشد. لامپ‌ها (كم مصرف) نصب مي‌گردد.

11-چاله آسانسور اجرا ميشود ولي هزينه تهيه و نصب آسانسور جداگانه محاسبه ومطابق با مشخصات پيوست پرداخت ميشود.

12- كليه مصالح بكار رفته د رموارد ذكر شده داراي استاندارد ايران مي‌باشد و در صورت استفاده از مصالح وارداتي ميباسيت گواهينامه مركزتحقيقات ساختمان و مسكن رااخذ ومطابق با درجه يك ايراني مي‌باشد.

13- كليه مشخصات فني ساختمان (ذكر شده و نشده) مطابق با مباحث بيست گانه مقررات ملي ساختمان و جزئيات فني و اجرائي نشريات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري الزامي ميباشد.

14- اجراي سقف كاذب در سرويسهاي بهداشتي، حمام وساير قسمتها در صورت نياز.

15- تسطيح زمين  زير ساختمان تا حداكثريك متر (عمليات خاكي، خاكبرداري و يا خاكريزي) 1 ± متر از كد زمين طبيعي.


پيوست شماره4

مشخصات آسانسورهاي طرح مسكن مهر

اين مشخصات طي بخشنامه اي به سازمانهاي مسكن و شهرسازي ابلاغ شده است.
 

قيمت تمام شده هر دستگاه آسانسور 000/000/140ريال ميباشد. كه با توجه به تعداد و متراژ واحدهاي مسكوني هر آپارتمان , مبلغ مذكور به سطح زير بناي كل واحدها تقسيم گرديده, و عدد به دست آمده به عنوان هزينه احداث آسانسور به ازاي هر متر مربع زير بنا در تفاهم نامه درج ميگردد.

-          در صورت استفاده از سيستم 3VF  000/000/20 ريال به مبلغ آسانسور اضافه مي‌گردد.

-          در صورت استفاده از سيستم Black OUT  000/000/8 ريال به مبلغ آسانسور اضافه مي‌گردد.

-          با تغيير در تعداد طبقات مشخصات آسانسورها تغيير و ميبايست به تاييد سازمان/شركت/ بنياد برسد.

-          در صورت استفاده از هرگونه مارك ديگري ميباست مشخصات فني و تطابق قيمت توسط سازمان /شركت / بنياد بررسي و تاييد گردد. در اينصورت مسئوليت فني آن متوجه سازنده خواهد بود.

-          اخذ گواهي از موسسه استاندارد و كليه گارانتي هاي آسانسور و ملحقات آن توسط سازنده و ارائه آن الزامي است.

-          بديهي است در قيمتها كليه هزينه هاي تهيه ،حمل، نصب ، شاسي كشي لوازم و متعلقات لازم و هزينه هاي بالاسري براي اجراي كامل آسانسورمنظور شده و نيازي به پرداخت هيچگونه اضافه وجهي نميباشد. 

پيوست شماره 5 : تفكيك عمليات اجرايي مسكن مهر به درصددرصد فعاليت از كل

نوع فعاليت

رديف

2

طراحي و نظارت

1

2.5

تجهيز كارگاه

2

1

عمليات خاكي

3

6

 پي سازي و عايقكاري و خاكريزي و بلوكاژ

4

19

 اسكلت

5

9

 سقف

6

6

ديوارهاي خارجي و داخلي

7

1.5

عايقكاري حرارتي و رطوبتي

8

1.8

لوله كشي و سيم كشي و كابل  برق

9

2.5

كليد و پريز و چراغ و آيفون

10

0.03

تابلو برق

11

1.5

لوله كشي تاسيسات سرد و گرم

12

0.7

لوله كشي فاضلاب و باران

13

1.2

كانال هوا و دريچه

14

1.5

لوله كشي حرارتي و گاز كشي

15

2

رادياتور

16

2.77

پكيج و يا موتورخانه و تاسيسات تكميلي

17

0.7

كولر آبي

18

1.5

 كف سازي

19

0.5

 سقف كاذب

20

7.5

 نازك كاري (گچ وخاك ،سفيدكاري و   . .)

21

3.5

پنجره upvc

22

3

سفتكاري ، نازكاري وسنگ كاري پله

23

4

درب هاي چوبي اتاقها و كمد ها و وروديها و يراق آلات

24

5

 نما

25

5.5

 كاشي و سراميك كل واحد

26

1.8

شير آلات و لوازم بهداشتي

27

3

آسانسور

28

1.5

 نقاشي

29

1.5

برچيدن كارگاه

30

100

جمع

31
ظرفيت سازندگان بر اساس رتبه بندي و تشويق صنعتي سازي

شرح

تفصيلي

رتبه ارشد

رتبه 1

رتبه 2

رتبه 3

رتبه 4

رتبه 5

پيمانكار

تعداد موجود در كشور

***

214

251

947

1640

17356

سهميه هر شركت (واحد مسكوني)

***

400

300

150

100

20

انبوه ساز

تعداد موجود در كشور

46

274

337

602

***

***

سهميه هر شركت (واحد مسكوني)

400

300

200

100

***

***

 

توضيحات:

-      اعلام ظرفيت هر شركت پس از اعلام فراخوان و ثبت نام در سامانه www.maskan.ir و بررسي و تأييد فني، مالي و صلاحيت توسط وزارت مسكن و شهرسازي و كسر كارهاي در دست اجراي هر سازنده صورت مي گيرد.

-      درصورت اتمام بموقع تعهدات هر سازنده در ساخت پروژه هاي مسكن مهر و رضايت وزارت مسكن و شهرسازي، ظرفيت آن شركت براي انعقاد توافق نامه هاي جديد20% افزايش خواهد يافت. 

-      توافق نامه هر سازنده در چارچوب ظرفيت مشخص شده و با قيمت مقطوع و براساس توافق نامه ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي و بصرفاً از طريق فراخوان انجام خواهد شد.

-      درصورتي كه سازنده متقاضي اجراي واحدهاي مسكوني به روش صنعتي باشد، ظرفيت مجاز سازنده تا 20% افزايش خواهد يا فت.

-     سازمان هاي استاني و شهرهاي جديد موظف به درج تمام آگهي­هاي مناقصات خود در مورد ساخت واحدهاي مسكوني مهر در سامانه www.maskan.ir مي‌باشد. بديهي است پس از انعقاد تفاهمنامه نيز مشخصات شركت مزبور به همراه ميزان واحدهاي احداثي در سامانه مزبور درج خواهد شد.

 

شيوه نامه مسكن مهر ملكي (خود مالكين)

موضوع بند 6 و 7 تصميم نامه شماره 126560/ت  43165ن مورخ 24/6/88

جدول شيوه نامه مسكن مهر ملكي (خود مالكين)

 

رديف

 

مــــوارد

1

ساخت بناي اضافه بنا

(اضافه اشكوب)

1-1- اضافه بنا بدون تخريب

1-2- ساخت بنا با تخريب و نوسازي واحد موجود

الف) واحدهاي فرسوده در بافت فرسوده مصوب

ب) واحدهاي فرسوده در غير از بافت فرسوده مصوب

2

واحدهاي نيمه ساخت و يا قابل بهره برداري

2-1- در صورتيكه پروژه در مرحله اسكلت و سقف آخر باشد

2-2- در صورتيكه پروژه در مرحله سفت كاري تا مرحله نازك كاري(90%پيشرفت فيزيكي) باشد

2-3- در صورتيكه واحدهاي مزبور داراي پايان كار و صورتمجلس تفكيكي باشد

3

زمين هاي خالي

زمين­هاي داراي پروانه ساخت

 

-ساخت بنا/ اضافه بنا (اضافه اشكوب)

اضافه نمودن بنا نسبت به طبقه فعلي (بصورت افقي يا عمودي) يا تخريب و نوسازي

1-1-اضافه بنا بدون تخريب

روش كار : با استناد با ماده 5 تصويب نامه شماره 9142/ت44125ك مورخ 18/1/89 در صورت تأييد استحكام ساختمان توسط نظام مهندسي و ارائه پروانه ساختماني توسط شهرداري بر اساس ضوابط طرح هاي جامع تفصيلي و هادي به تعداد واحد مورد تقاضا (عمودي يا افقي) و با معرفي و قرمز شدن فرم ج افراد واجد شرايط، تسهيلات مسكن مهر دريافت مي نمايند.

1-2-ساخت بنا با تخريب و نوسازي واحد موجود

الف) واحد هاي فرسوده در بافت فرسوده مصوب

روش كار : با استناد به ماده 11 تصويب نامه شماره 31782/ت44548ن مورخ 13/2/89 واحد/ واحدهاي تخريب شده به هر ميزان واحد كه از شهرداري مجوز ساخت (پروانه ساخت) اخذ نمايند، جهت اخذ تسهيلات ساخت(ويژه سهميه بافت فرسوده) به بانك معرفي خواهند شد؛ در بافتهاي فرسوده مصوب نيازي به قرمز شدن فرم(ج) به ازاي واحدهاي احداثي نيست.

­       در صورت ارائه فرم ج سبز به ازاي هرواحد، شرايط تسهيلات مسكن مهر(ازجمله نرخ سود تسهيلات) مطابق تصميم­نامه شماره 257703/44245 مورخه 23/12/88 خواهد بود.

ب) واحد فرسوده در غير از بافت فرسوده مصوب

روش كار : واحد/ واحدهاي تخريب شده به هر ميزان واحد كه از شهرداري مجوز ساخت (پروانه ساخت) اخذ نمايند، با ارائه فرم ج سبز متقاضيان واجد شرايط جهت اخذ تسهيلات ساخت به بانك معرفي خواهند شد

تبصره : در مورد (ب) به ازاي تخريب هر تعداد واحد مستقل داراي سند ثبتي، فرم «ج» اعضا قرمز نخواهد شد.

2- واحدهاي در حال ساخت و يا قابل بهره برداري

واحدهايي كه بصورت نيمه ساخت يا قابل بهره برداري بصورت تك واحدي، انبوه سازي و يا تعاوني ساخته شده و يا مي شوند، در صورت داشتن پروانه ساخت به صورت زير نسبت به پيشرفت پروژه جهت اخذ تسهيلات ساخت به بانك معرفي خواهند شد .

2-1- در صورتيكه پروژه در مرحله اسكلت و سقف آخر باشد

روش كار : با استناد به ماده 2 تصويب نامه شماره 9142/ت44125ك مورخ 18/1/89 در اين حالت قسط اول و دوم پرداخت شده و متقاضيان واجد شرايط داراي فرم ج سبز حداكثر تا مرحله پرداخت قسط سوم تسهيلات، به بانك معرفي مي شوند.

به واحدهاي مزبور پس از پايان نازك­كاري، اخذ پايان كار و صورتمجلس تفكيكي، قسط چهارم پرداخت شده و فروش اقساطي انجام مي شود.

تبصره : در صورت عدم معرفي متقاضي از سوي مالك،‌ مطابق مواد 3 و 5 تصويب­نامه شماره 9142/ت44125ك مورخ 18/1/89 تسهيلات اعطايي در قالب مشاركت واقعي در پايان ساخت، همراه با سود مورد انتظار بانك با مالك يا مالكين تسويه خواهد شد.

2-2- در صورتيكه پروژه در مرحله سفت كاري تا مرحله نازك كاري (تا90% پيشرفت فيزيكي) باشد

روش كار : با استناد به ماده 2 تصويب نامه شماره 9142/ت44125ك مورخ 18/1/89 در اين حالت همزمان با معرفي متقاضيان داراي فرم «ج» سبز از سوي مالك، تنها قسط سوم (30% تسهيلات بانكي مصوب) جهت تكميل نازك­كاري پرداخت مي­شود و پس از اخذ پايان­كار و صورتمجلس تفكيكي واحدهاي مزبور، كل تسهيلات مصوب براي متقاضيان واجد شرايط مزبور، فروش اقساطي خواهد شد.

2-3- در صورتي­كه واحدهاي مزبور داراي صورتمجلس تفكيكي و قابل سكونت باشد (با تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي و قبول متقاضي)

روش كار : با استناد به ماده 1 تصويب نامه شماره 9142/ت44125ك مورخ 18/1/89 همزمان با معرفي متقاضيان واجد شرايط نيز از سوي مالك/سازنده، كل تسهيلات فروش اقساطي توسط بانك به متقاضيان پرداخت خواهد شد.

تبصره1 : ضروريست پايان­كار واحدهاي مزبور از تاريخ 1/1/88 به بعد اخذ شده باشد و سند ثبتي واحد/واحدهاي مزبور دست اول باشد.

تبصره2:پروژه هايي كه تا تاريخ31/6/89به بانك معرفي شده اند قابل بررسي و اقدام بوده ليكن پس از تاريخ مذكور پروژه هاي مشمول تنها با دستورمقام عالي وزارت به بانك جهت اخذ تسهيلات بانكي مسكن مهر در قالب فروش اقساطي معرفي خواهند شد

3-زمين هاي داراي پروانه ساخت

روش كار : با استناد به بند 6 و 7 تصميم نامه شماره 126560/ت43165ن مورخ 24/6/88 متقاضيان با شرايط داشتن زمين با كاربري مسكوني داخل محدوده و پروانه ساخت از شهرداري جهت اخذ تسهيلات به بانك معرفي مي‌شوند. بديهي است مالك زمين، متقاضيان واجد شرايط واحدهاي مزبور را حداكثر تا مرحله قسط سوم و با تاييد سازمان استاني به بانك معرفي خواهد نمود؛ در صورت عدم معرفي متقاضي از سوي مالك،‌ مطابق مواد 3 و 5 تصويب‌نامه شماره 9142/ت44125ك مورخ 18/1/89 تسهيلات اعطايي در قالب مشاركت واقعي در پايان ساخت همراه با سود مورد انتظار بانك با مالك يا مالكين تسويه خواهد شد.


 

توضيحات كلي:

1-       سازمانهاي استاني بنابر شرايط استاني، بررسي تعداد متقاضيان واجد شرايط، عدم وجود زمين مناسب دولتي در منطقه مورد نظر، تعداد واحدهاي موردنياز، تاثيرگذار بودن در بازار مسكن منطقه و ... مي توانند در موارد فوق ( ساخت و ساز در بافت فرسوده، واحدهاي نيمه ساخت و ساخت زمين­هاي داراي پروانه ساخت و ساز) با لحاظ تمام شرايط توافقنامه 3جانبه و قيمت زمين در منطقه مورد نظر به ازاي هر واحد مسكوني، قيمت نهايي(زمين + ساخت) را با مالك توافق و «توافقنامه 3جانبه مهرملكي» را با شرط معرفي تمام متقاضيان از سوي سازمان، با مالك مزبور منعقد نمايند.

تبصره: توافقنامه 3جانبه مسكن مهر ملكي با حذف موارد مربوط به تحويل، اجاره و قرارداد حق بهره­برداري زمين 99ساله و همچنين تبديل عبارت (سازنده) به (مالك)، عيناً شبيه توافقنامه3جانبه ابلاغي بوده و تنها قيمت زمين به ازاي هر مترمربع ناخالص واحد مسكوني محاسبه و به عنوان يك تبصره به هزينه ساخت اضافه خواهد شد؛ در مسكن مهر ملكي عرصه و اعيان در مالكيت متقاضي در خواهد آمد.

2-    در صورت فقدان زمين دولتي يا غير دولتي (قابل توافق) در محدوده شهري، سازمانهاي استاني بنابر شرايط موجود، ضوابط و مقررات شهرسازي منطقه مي توانند نسبت به الحاق زمين­هاي خصوصي به محدوده و توافق با مالك و اعطاي مجوز ساخت و ساز در سهم الحاق يافته مالك در قالب مسكن مهر ملكي اقدام نمايند.

3-    حسب نظر سازمانهاي استاني، ضروريست تا 50% ظرفيت پروژه­هاي مسكن مهر ملكي در اختيار متقاضيان واجد شرايط معرفي شده از سوي سازمان هاي استاني قرار گيرد.

اقرار نامه و تعهد نامه

به منظور تنظيم در دفتر اسناد رسمي

 

اينجانب/اينجانبان ................................ و ............................. به شماره شناسنامه ................................ داراي كد ملي ........................... و .......................... صاحبان امضاي مجاز شركت .......................... به شماره .................................. به شناسه ملي ................................ مطابق آگهي آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي شماره ................................. مورخ ............................... مالك/مالكين پلاك ثبتي...................... فرعي از ......................... اصلي واقع در بخش ......................... شهرستان ........................ داراي پروانه ساختماني شماره .............................. مورخ ................. صادره از شهرداري .............................. مبني بر مجوز ساخت پروژه.......................... واحد مسكوني موضوع توافقنامه منعقده با سازمان مسكن و شهرسازي استان ............................. به شماره .......................... مورخ ......................  بدينوسيله :

الف- شخصا و از طرف شركت مذكور اقرار و تعهد مي نمائيم كه تاكنون به هيچ وجه عين و يا منافع عرصه و اعيان پلاك ثبتي مذكور و واحدهاي مسكوني موضوع پروانه ساختماني مرقوم را تحت هيچيك از عناوين حقوقي به غير واگذار و يا تعهد ننموده ايم و در صورت احراز خلاف اين اقرار ، شخصاً و متضامناً با شركت مذكور ملزم به جبران خسارت وارده به سازمان مسكن و شهرسازي استان .................... ، بانك مسكن ...................... ، متقاضيان و اشخاص ثالث خواهيم بود.

ب- شخصا و با شركت مذكور به شرح ذيل متعهد و ملزم مي باشيم:

1.    واحدهاي مسكوني احداثي در پروژه موصوف را با رعايت مفاد مقررات به متقاضيان واجد شرايط موضوع آئين نامه اجرائي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، مطابق مفاد اجزاء 2 و 3 اين بند از سند اختصاص و واگذار نمائيم و پس از تسويه حساب با متقاضيان واجد شرايط ( به استثناء بازپرداخت اقساط تسهيلات بانكي كه با تبديل مشاركت مدني به فروش اقساطي خواهد بود‌) واحد مسكوني مربوطه را به متقاضيان ذيربط بعنوان خريدار تحويل و حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تنظيم صورتمجلس تفكيكي ( كه حداكثر ظرف شش ماه پس از تحويل موقت واحدها انجام خواهد پذيرفت ) نسبت به انتقال قطعي و رسمي عرصه و اعيان با رعايت قوانين و مقررات حاكم و با هماهنگي بانك مسكن ..................... ( بانك عامل ) به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمائيم. در غير اينصورت شخصاً و متضامناً با شركت مذكور ملزم به جبران خسارت وارده به متقاضيان و متعهد به پرداخت مبلغ ...................... ريال به ازاء هر روز تاخير به هر يك از متقاضيان واجد شرايط (خريداران واحدها) مي باشيم .

2.    تعداد................... واحد مسكوني معادل....................... درصد از كل واحدهاي در دست احداث موضوع پروانه ساختماني فوق الذكر را به متقاضيان واجد شرايط معرفي شده از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان ......................... اختصاص و واگذار نمائيم.

3.    باقيمانده واحدها به تعداد........................... واحد مسكوني معادل....................درصد از كل واحدهاي در دست احداث موضوع پروانه ساختماني مذكور را به متقاضيان واجد شرايطي كه تا زمان پرداخت قسط سوم تسهيلات بانكي به سازمان مسكن و شهرسازي استان.......................... معرفي خواهيم نمود، اختصاص و واگذار نمائيم. در صورت عدم معرفي متقاضيان واجد شرايط از سوي اينجانب/اينجانبان و شركت مذكور تا پرداخت قسط سوم تسهيلات بانكي، كليه واحدهاي مسكوني پروژه مذكور را به متقاضيان واجد شرايط معرفي شده از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان.......................... اختصاص و واگذار خواهيم نمود.

4.    در صورت عدم معرفي متقاضيان واجد شرايط از سوي اينجانب/اينجانبان و شركت مذكور و يا از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان ....................... جهت اختصاص و واگذاري واحدهاي مسكوني در دست احداث به شرح مندرج در اجزاء 2و3 فوق الذكر، علاوه بر التزام و تعهد به تسويه حساب و بازپرداخت تسهيلات بانكي و سود و جرائم متعلقه (با احتساب يارانه و كمك سود مربوطه)، مشاركت مدني موضوع تسهيلات مدني موضوع تسهيلات بانكي ماخوذه از بانك عامل به مشاركت واقعي تبديل خواهد شد، كه ملزم به اقدام مطابق مقررات مربوطه و شرايط اعلامي بانك مسكن ............................ بعنوان بانك عامل، مي باشيم.

ج- شخصاً و با شركت مذكور حق هر گونه ادعا و اعتراض آتي در خصوص موارد فوق الذكر (به­ويژه در مراجع قضايي)را از خود سلب و اسقاط نموديم.

 

 

فرمت گردش كار تفاهمات مسكن مهر ملكي (خودمالكين)

رياست محترم سازمان مسكن و شهرسازي استان ..............

اينجانب ................................................ و ......................................... مالك / صاحبان امضاي مجاز شركت ............................... مالك پلاك ثبتي ................... فرعي از .......................... اصلي به مساحت .................................. مترمربع ، واقع در شهر ................................ شهرستان ................................. تقاضاي خود را مبني بر احداث تعداد .................................. واحد مسكوني در قطعه زمين فوق الذكر كه در حال حاضر در مرحله صدور پروانه ¨ طراحي ¨ فونداسيون ¨ اسكلت و سقف ¨ سفت كاري ¨ نازك كاري ¨ پايان كار و اخذ صورتمجلس تفكيكي ¨ مي باشد ، جهت اختصاص به متقاضيان واجد شرايط مسكن مهر مورد تأييد سازمان با استفاده از تسهيلات اين طرح به قيمت ...................................................................... ريال به ازاي هر مترمربع مفيد بنا اعلام مي دارم . ضمناً كپي برابر اصل كليه مندرجات چك  ليست پيوست تقديم مي گردد .

تلفن :

 

نشاني محل سكونت / كار :

 

تلفن همراه:

 

نشاني محل وقوع ملك :

 

تصوير مصدق شناسنامه مالك / صاحبان امضاي مجاز شركت مالك :

دارد ¨    ندارد ¨               شماره شناسنامه 1

دارد ¨    ندارد ¨              شماره شناسنامه 2

تصوير مصدق كارت ملي مالك / صاحبان امضاي مجاز شركت مالك :

دارد ¨    ندارد ¨              كدملي 1

دارد ¨    ندارد ¨             كدملي 2

سند مالكيت دارد ¨    ندارد ¨

شماره ورقه :

شماره دفتر :

پلاك اصلي :

پلاك فرعي

نام مالك

تصوير مصدق آگهي تأسيس شركت مالك دارد ¨ ندارد ¨

تصوير مصدق آگهي آخرين تغييرات شركت مالك    دارد ¨    ندارد ¨

جانمايي ملك روي نقشه 2000/1        دارد ¨    ندارد ¨

نقشه معماري فاز يك معماري                        دارد ¨    ندارد ¨

نقشه فاز دو معماري            دارد ¨    ندارد ¨

گزارش مهندس ناظر                        دارد ¨    ندارد ¨

دستور نقشه                  دارد ¨    ندارد ¨                شماره :                                                    تاريخ :

پروانه ساختماني             دارد ¨    ندارد ¨               شماره :                                                     تاريخ :

نام و نام خانوادگي مالك                               امضاء                         تاريخ :

دبيرخانه           1- ثبت                         2- ارسال به دفتر رياست محترم سازمان

دبيركميته

نظريه رياست محترم سازمان :

 

رئيس سازمان

مديريت محترم شهرسازي و معماري سازمان

خواهشند است با توجه به تقشه هاي مصوب فرادست و ضوابط و مقررات شهرسازي اعلام نظر فرماييد .

دبيركميته

نظر مديريت شهرسازي و معماري  سازمان

 

مدير شهرسازي و معماري

مديريت محترم املاك سازمان

خواهشمند است در خصوص قطعيت مالكيت و آخرين وضعيت ثبتي پلاك مذكور و ساير موارد اعلام نظر فرماييد .

دبيركميته

نظريه مديريت املاك سازمان

 

مديراملاك

مديريت محترم مسكن سازمان

خواهشمند است در خصوص مشخصات فني و ضمائم لاينفك تفاهم نامه اعلام نظر فرماييد

دبيركميته

نظريه مديريت مسكن سازمان

 

مدير مسكن

 

 

 

 

 

 

 

 

چك ليست مدارك مسكن مهر ملكي مورد نياز

رديف

موضوع

دارد

ندارد

توضيحات

1

تصوير مصدق شناسنامه مالك حقيقي / تصوير مصدق اساسنامه شركت مالك

 

 

 

2

تصوير آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي در خصوص شركت مالك

 

 

 

3

تصوير مصدق شناسنامه صاحبان امضاي مجاز شركت مالك

 

 

 

4

تصوير مصدق كارت ملي مالك حقيقي / صاحبان امضاي مجاز شركت مالك

 

 

 

5

تصوير مصدق قرارداد مالك با سازنده (در صورت وجود)

 

 

 

6

تصوير مصدق شناسنامه سازنده (در صورت وجود)

 

 

 

7

تصوير مصدق كارت ملي سازنده (در صورت وجود)

 

 

 

8

تصوير مصدق سند مالكيت

 

 

 

9

تصوير مصدق وكالتنامه جامع الشرايط در صورت انتقال وكالتي يا پيگيري توسط وكيل

 

 

 

10

تصوير مصدق شناسنامه وكيل در صورت انتقال وكالتي يا پيگيري توسط وكيل

 

 

 

11

تصوير مصدق پروانه ساختماني

 

 

 

12

جانمايي موقعيت ملك بر روي نقشه 2000/1 در قطع A3

 

 

 

13

تصوير مصدق گواهي پايان كار ساختماني در صورت اتمام پروژه

 

 

 

14

تصوير مصدق گواهي عدم خلاف (بسته به پيشرفت فيزيكي پروژه)

 

 

 

15

گزارش مهندس ناظر در خصوص پيشرفت فيزيكي پروژه

 

 

 

16

تأييديه قيمت مورد توافق توسط فرماندار شهرستان مربوطه

 

 

 

17

اقرارنامه رسمي مالك

 

 

 

18

كروكي و آدرس محل وقوع پروژه مطابق پروانه ساختماني

 

 

 

19

تأييديه مهندس ناظر در خصوص رعايت مقررات ملي ساختمان و آيين نامه 2800

 

 

 

20

نقشه هاي و جزئيات طرحهاي موضوع تفاهم نامه

 

 

 

21

CD مربوط به نقشه هاي فاز يك و دو معماري مصوب شهرداري

 

 

 

22

فرم نحوه محاسبه مابه التفاوت قيمت آهن آلات و سيمان

 

 

 

23

برنامه زمانبندي اجراي موضوع تفاهم نامه

 

 

 

24

فهرست اقلام و مقادير كار

 

 

 

25

مشخصات فني ، دستورالعمل ها و استانداردهاي فني

 

 

 

26

آناليز هزينه اجراي جزئيات واحدهاي مسكوني موضوع تفاهم نامه

 

 

 

27

جزئيات نهايي سيستمهاي تأسيساتي و نازك كاري طبق نقشه

 

 

 

 

 

منبع: روابط عمومي وزارت مسكن و شهرسازي ... تاريخ انتشار 30/08/89 ... 14:52:31
  
< script language=javascript>function setHeightDiscuss(obj) { //var obj = window.document.all("frmContent"); obj.style.height = obj.contentWindow.document.body.scrollHeight + 20; } < /script>

 دوشنبه 1 آذر 89


 
 
 آخرين جستجو ها :

ساتراپرهن و اجاره دفترکار در راه آهناول دامپزشکی مانداناليدايبلوارمنجمرنجبرفرهنگ شهر خانهفروشیگلبادرسالتدوازدهنیرویشهنازبهشهریورجدیدميلادصنعتيايستگاهمغازه مارالانبادامچیهاالمبینفازيكدامبزشکیکویجاده تهران زمينراسخیفرشبافرجائیميثاققطرانعباسی آپارتماندامپزشكيسرچشمهرجايي شهر تبریز تبريز محمديعبدالزيتونداروخانخنرسيدهكشاورزيشهرجديد فروش باغ در آذربايجان شرقيشربیانیسيفعلي سعدی شمالیمیثاقفرهنگشهررانندگاننارمكفرهنگيانتومانبهرادطبقهنظاميزعفرانیه کوی فرهنگیان مجتمع اندیشهغفارزادهتلفنيرهن و اجاره آپارتمان ولی امرشهرک باغمیشه مجتمع زمرد سپاه ميرآقارهن و اجاره خانه در ائل گلي فروش آپارتمان شمس تبریزیالريسققنوسآخونيعلامهجانفشانپاستورانتهايپزشكيرهن و اجاره دفترکار آبرسانبالاترپارساآسمانهایآپارتمان ولی عصررشدیهباغمشهگازواقع

 
 


شبکه اطلاع رساني املاک و مستغلات شهر تبريز کليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شبکه اطلاع رساني املاک تبريز محفوظ است و هرگونه کپي  اطلاعات ، مطالب و فايل ها بدون مجوز کتبي ممنوع مي باشد.

صفحه اول   |   در باره سايت   |  قوانين و مقررات   |   راهنما   |   تماس                                    Copyright © 2008 - 2020 , All rights reserved for moshaveran.info